Dotacja Czyste Powietrze do kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie

Dofinansowaniu z programu Czyste Powietrze może pomóc zredukować koszty wymiany kotła grzewczego na kocioł 5 klasy zgazowujący drewno. Istotną zmianą w programie jest wyższa dotacja do kotłów zgazowujących drewno o podwyższonej efektywności.

Czyste Powietrze 2023 - zmiany w programie

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany w programie Czyste Powietrze w 2023 roku. Wprowadzono możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 (w odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C, 1013 mbar przy O2=10%) w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 roku, po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign), klasę efektywności energetycznej minimum A+ oraz przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego. Do dofinansowania nie są kwalifikowane inne urządzenia wielopaliwowe. Kocioł również nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.

Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem. Kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy energetycznej, co najmniej jedną klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepła na podstawie etykiety energetycznej dla zestawu.

Kolejnym wymogiem technicznym są przewody kominowe/spalinowe, które muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.

Wymienione wyżej parametry techniczne dla kotłów na zgazowanie drewna o podwyższonym standardzie spełnia piec c.o. na drewno VIVA GT o mocy 25 kW lub 35 kW.

Wyższa dotacja - od 9 000 zł do 20 400 zł

W programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania. Dla beneficjentów w podstawowym poziomie dofinansowania jest to dochód roczny nieprzekraczający 135 000 zł.

W ramach podwyższonego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 894 zł – dotyczy to gospodarstwa wieloosobowego. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego ta kwota nie może być większa niż 2 651 zł.

W ramach części dotyczącej beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) i 1526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).

Inwestując w kocioł na holzgas o podwyższonym standardzie można uzyskać dotację o wysokości do 9 000 zł (45% faktycznie poniesionych kosztów netto) – dotyczy to właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Przy podwyższonym dofinansowaniu będzie to kwota 14 300 zł (70% kosztów kwalifikowanych). Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia kwota dotacji może wynieść do 20 400 zł (100% kosztów kwalifikowanych).

Dofinansowanie na kotły to świetna okazja dla właścicieli domów i mieszkań, którzy chcą poprawić jakość powietrza w naszym otoczeniu. Wybierając nowoczesne kotły na zgazowanie drewna, nie tylko dbamy o środowisko, ale także oszczędzamy na kosztach ogrzewania i zwiększamy wartość naszej nieruchomości.

Scroll to Top